понеділок, 19 листопада 2018 р.

ЗНО 2019 з української мови та літератури

Тест зовнішнього незалежного оцінювання
з української мови і літератури
у 2019 році складається із завдань
трьох форм: завдань з вибором
однієї правильної відповіді,
завдань на встановлення відповідності
(«логічні пари») і завдання відкритої
форми з розгорнутою відповіддю.
Загальна кількість завдань тесту з української мови і літератури – 58,
на їх виконання учасникам буде відведено 180 хвилин.
Результат виконання завдань №1-33 частини «Українська мова»
 та №58 частини «Власне висловлення» буде зараховуватися
як державна підсумкова атестація з української мови.
Результат виконання завдань всього тесту буде
використовуватися під час прийому до вищих навчальних закладів України.
Максимальна кількість тестових балів, яку може отримати
учасник ЗНО з української мови, правильно виконавши
всі завдання №1-33 та №58, що будуть
зараховуватися як державна підсумкова атестація, дорівнює 68 тестовим балам.
Максимальна кількість тестових балів,
яку можна набрати, правильно виконавши
 всі завдання сертифікаційної роботи з української мови і літератури - 104 б.
ФОРМИ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ    http://osvita.ua/test/training/